Projekt nr: RPLU.03.07.00-06- 0141/16

Projekt nr: RPLU.03.07.00-06- 0141/16 Umowa nr: RPLU.03.07.00-06- 0141/16-00 z dnia 27.04.2017 r. Tytuł projektu: „Wdrożenie w B.G. CONSTRUCTION nowej usługi układania nawierzchni drogowych z zastosowaniem mieszanki SMA 16 JENA z asfaltem specjalnym do technologii na ciepło dzięki wdrożeniu zakupionych wyników prac B+R.” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020