O nas

Spółka „BG Construction” zajmuje się budową dróg transportu kołowego, pracami nawierzchniowymi obiektów drogowych, robotami ziemnymi, wykonywaniem podbudów, świadczy usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg.

Przy budowach, przebudowach i remontach dróg stosujemy tradycyjne i innowacyjne mieszanki mineralno-asfaltowe. W trakcie wytwarzania i wbudowywania mieszanek mineralno – asfaltowych stosujemy ścisłą kontrolę laboratoryjną prowadzonych prac.

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone laboratorium materiałów budowlanych. Baza laboratoryjna oparta jest na nowoczesnym sprzęcie wiodących producentów.

Naszym atutem jest sprawność organizacyjna i technologiczna na co pozwala nam nowoczesny park maszynowy. Możemy dzięki temu wykorzystać maksymalnie potencjał naszej firmy.

Obszar działania obejmuje w tej chwili teren woj. lubelskiego oraz okolic.